Dr. Ingrida Veliutė – Architektūros paveldo tyrinėtoja. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete istoriją ir menotyrą, stažavosi Varšuvoje ir Maskvoje. 2012 m. apgynė disertaciją „Kauno tvirtovės istorinis bei architektūrinis paveldas ir jo animavimo galimybės“. Tyrimų tematika rengia publikacijas, dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo projektus.