(8 37) 32 88 20 info@terrapublica.lt

Autoriai

Pagrindiniai leidyklos autoriai ir idėjų generatoriai – įstaigos steigėjai Danguolė Kandrotienė ir Vytautas Kandrotas. Abu vadovai sukaupę vertingos patirties ir žinių apie lankytinas vietoves Lietuvoje, sukaupta per 70 000 nuotraukų bazė. Nuo 2006 metų sistemingai lankomės knygų mugėse (Leipcige, Frankfurte, Paryžiuje, Bolonijoje), todėl gerai orientuojamės pasaulinėse suaugusiųjų ir vaikų literatūros leidybos tendencijose.

Danguolė Kandrotienė – leidyklos direktorė ir vyriausioji redaktorė, daugiau nei 20 turizmo leidinių sudarytoja, enciklopedijų „1000 dalykų, kuriuos turėtum žinoti“, „Aš ir pasaulis“ ir praktinio vadovo vaikams „Nepamesk galvos“ sudarytoja, knygų vaikams autorė, apdovanota Prano Mašioto premija. Autorės knygos: „Pasaiba“ (2014), „Spintos istorijos“ (2013) išrinkta geriausia 2013 m. knyga vaikams ir paaugliams, pripažinta tarptautiniu „Baltuoju varnu 2014“ ir išrinkta geriausia 2014 m. vaikų knyga, „Mano kelionių dienoraštis“ (2012), „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“ (2010) ir „Blusa Izabelė“ (2009).

Vytautas Kandrotas – leidyklos vyriausiasis fotografas, keliautojas, daugiau nei 20 įvairių leidinių sudarytojas ir bendraautorius, 3 „pop-up“ knygų vaikams sudarytojas ir konstruktorius: „Lietuvos gamta“ (2011) „Lietuvos istorija“, „Lietuviška abėcėlė“ (abi 2009 m.), 2 knygų vaikams autorius – „Laikrodžių istorijos“ (2011) ir „Meškų pasakos“ (2009). Autoriaus sudarytos knygos: „Lietuvos dvarai ir pilys“ (kartu su dr. I. Veliute), „Iškylos Lietuvoje. Kelionės ir receptai“, „Po Lietuvą su šeima“, „Įdomiausios kelionės po Lietuvą“, „Įdomiausios kelionės po Lietuvą aktyviai“, „Lietuva. 100 vietų, kurias turite pamatyti“, „Lithuania travel guide“ ir kt.

Aldona Ruseckaitė – Lietuvos poetė, prozininkė, muziejininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė. Pelniusi daug svarbių apdovanojimų (2013 m. – LR kultūros ministerijos premija už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus. 2014 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje. 2015 m. – Įsimintiniausios Kauno menininkės titulas. 2016 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija ir daugelį kitų), o taip pat ir išleidusi kelias autorines knygas A.Ruseckaitė prisidėjo rengiant ypatingą knygą „Prie stalo visa Lietuva“.

Daiva Steponavičienė – humanitarinių mokslų daktarė, VšĮ „Vita Antiqua“ direktorė, baltų genčių kostiumų rekonstruktorė bei postfolkloro dainininkė. Prisidėjo rengiant knygą „Prie stalo visa Lietuva“

Daiva Piličiauskienė – VĮ „Kauno regiono keliai“ specialistė, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos teatro būrelio „Eismuolis“ vadovė. Ji taip pat yra vaikams skirtų edukacinių programų bei pamokėlių apie saugų eismą autorė ir vedėja. Žaismingi autorės parašyti tekstai jau atsidūrė tokiose knygose kaip „Eismuolytės užduotėlės“, „Eismas“. Daiva Piličiauskienė ne tik rašo, bet ir konsultuoja tuos leidyklos „Debesų ganyklos“ leidinius, kuriuose pateikiama su saugiu eismu susijusi informacija („Nepamesk galvos! Praktinis vadovas vaikams, kaip elgtis įvairiose situacijose“, „Aš ir pasaulis“).

Selemonas Paltanavičius – žymus biologas, gamtininkas, fotografas, rašytojas. Nuo 1991 metų jis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 2007 m. jo knyga „Velniukas ir vieversiukas“ buvo išrinkta metų knyga. Selemonas Paltanavičius jau yra išleidęs daugiau nei 50 autorinių knygų vaikams, tad daugelis knygų fanatikų šį žmogų pažįsta kaip pažintinių ir grožinių leidinių vaikams autorių. Leidykla „Debesų ganyklos“ yra išleidusi tokias rašytojo knygas kaip „Gandro Jono pasaulis“, Lietuvos gamta“, „Aš – lietuvis“, „Juodoji žvaigždė“.

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė – muzikologė, Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriaus muziejininkė, vedanti edukacines programas tiek patiems mažiausiems, tiek vyresniems vaikams. Tiesiogiai su vaikais bendraujant įgyta patirtis leido autorei sukurti pagaulius ir įdomią informaciją pristatančius leidyklos „Debesų ganyklos“ išleistos knygos „Muzikos instrumentai vaikams“ tekstus.

Martynas Vingrys – etnologas, dirbęs Kauno miesto muziejaus padalinyje – Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje. Jo leidybinių darbų bagaže – iliustruoti muziejaus rinkinių eksponatų katalogai, mokslo straipsniai, publikacijos ir vaikų muzikinį išprusimą ugdanti knyga „Muzikos instrumentai vaikams“. Martynas Vingrys – žmogus, aktyviai įsitraukiantis ne tik į su etnologija susijusias veiklas, bet ir dalyvaujantis įvairiose ekspedicijose, šiuo metu keliaujantis po Indiją.